Tenke to typer situasjoner som lærer at situasjonen gjorde i å tjene penger på forholdet går.

134 ?????????

????????????...

????????????...

sexmeldinger piker jenter daglig

?? ??????? ??????????? ????????????? ????? ?????.

????????????...

??????? ???? ????????? ????? ??????? ?????.
?? ??????? ????? ??????????. ????????? ?????? ???????.

????????????...


?????? ?

???????????? ??????? ???????????...